Hatanpään lukion vanhempainyhdistys ry

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Hatanpään lukion ja lukiossa opiskelevien opiskelijoiden sekä heidän huoltajiensa välisenä yhdyssiteenä, tukea opettajakunnan opetus- ja kasvatustyötä sekä edistää koulun viihtyisyyttä lisääviä toimenpiteitä. Yhdistys voi myöntää stipendejä ja tukea opintoretkiä.

Yhdistyksen tuotot koostuvat pääasiassa kannatusmaksuista sekä erilaisten keräysten ja tilaisuuksien järjestämisestä saaduista maksuista.
Hatanpään lukion vanhempainyhdistys myöntää stipendejä valmistuville ylioppilaille sekä keväisin että syksyisin. Stipendit myönnetään opiskelijoille, jotka ovat hyviä kavereita, kannustavat ja tukevat muita. Myönnämme myös avustuksia ja sponsoroimme opiskelijoiden toimintaa.

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS JA SEURAAVA  HALLITUKSEN KOKOUS 12.9.2019 KELLO 18.15

Kokous pidetään lukion opettajien huoneessa 1. kerroksessa. Kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki opiskelijoiden vanhemmat ja muut huoltajat.

TERVEHDYS VANHEMPAINYHDISTYKSELTÄ!

Nuoresi on valinnut mahtavan opinahjon, onnittelut! On ihanaa että olet kiinnostunut nuoresi opinnoista ja koulusta.

Vanhempainyhdistyksellä on merkittävä tehtävä olla siltana koulun ja perheiden välissä. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on tärkeää nuoren etsiessä omaa paikkaansa yhteiskunnassa. Yhdessä nuorta tukien ja ohjaten pyrimme helpottamaan nuoren valintoja koulussa ja elämässä. Pyrimme vaikuttamaan tarvittaessa kaupungin päättäjiin kaikissa koulua koskevissa asioissa yhteistyössä koulun ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa.

Vanhempainyhdistyksen toimintaa katetaan pääosin jäsenmaksuilla. Keräämme rahaa myös järjestämällä kahvituksia eri tilaisuuksissa. Varoja voidaan kerätä muillakin keinoin, otamme mielellämme uusia ideoita ja vanhempia mukaan aktiivisesti toimimaan yhdessä ja kehittämään toimintaa jatkossakin.

Vanhempainyhdistyksen varoista on keväisin ja syksyisin myönnetty stipendejä uusille valmistuville ylioppilaille erilaisen ansioitumisen mukaan opettajakunnan valinnan perusteella. Viime vuonna stipendejä annettiin myös 1. ja 2. luokan opiskelijoille. Perusteluna oli tsempata koulussa vielä opiskelevia nuoria. Kertyneistä varoista Vanhempainyhdistys myöntää myös avustuksia vaikkapa kursseja tai opintoretkiä varten sekä sponsorointiin; esimerkiksi viime vuonna Halu fest-tapahtumassa jaoimme opiskelijoille vy:n tarjoamia karkkeja.

Vanhempainyhdistyksen vapaaehtoinen jäsenmaksu on 10 euroa/perhe. Jäsenmaksun voit maksaa Hatanpään Lukion Vanhempainyhdistyksen tilille TSOP : FI 24 5732 2620 0531 40. Laita VIITTEEKSI 10029.

Yhteistyöterveisin, Hatanpään lukion vanhempainyhdistyksen hallitus

Hallitus 2018-2019:
Veera Solala, puheenjohtaja, Eero 17B, yleislinja
Eija Toppinen, sihteeri, Tuukka 17B, yleislinja
Mari Vuoma, rahastonhoitaja, Wilbert 17D, musiikkilinja

Muut hallituksen jäsenet:
Tiina Korpinen, Konsta 16D, musiikkilinja
Minna Kaihlanen, Otso 16C, musiikkilinja
Niina Liikanen, Eppu 17D, musiikkilinja
Anitta Hakala, Sonja 18D, musiikkilinja
Jouni Hanhinen, Salla 18A, yleislinja

Koulun edustajana rehtori, apulaisrehtori tai muu sovittu edustaja

Yhteydenotot puheenjohtajalle veera.solala@miraakkeli.fi