HaLu on Liikkuva lukio – GO toinen aste GO!

Hatanpään lukio on mukana Opetushallituksen rahoittamassa Liikkuva koulu / Liikkuva 2. aste -hankkeessa. Liikkuva koulu -hankkeen tavoitteena on kannustaa liikkumaan sekä koulussa että vapaa-ajalla. Hankkeessa on muutettu lukion toimintakulttuuria siten, että liikunta on normaali osa kaikkea lukion toimintaa.

Hankkeen avulla pyritään monipuolistamaan työskentelytapoja ja -olosuhteita sekä antamaan keinoja oman opiskeluhyvinvoinnin parantamiseen.

Toisaalta Halun arkea värittävät erilaiset retket, vierailut , liikunnalliset tempaukset, liikuntapäivät ja toiminnalliset opetustavat; toisaalta opiskelijoiden käytössä on esimerkiksi  seisomapisteitä, tasapainolautoja, -tuoleja ja -tyynyjä, ulko- ja sisäpelejä, puolapuita ja leuanvetotankoja.

Hatanpään lukion Liikkuva koulu -työryhmässä on mukana sekä opettajia että opiskelijoita. Lukion henkilökunnasta ryhmää vetää Elina Lehto ja jäseniä ovat Annika Alapiha, Hiski Eronen, Tommi Rättö sekä Mirva Ikola. Koulussamme toimii myös aktiivinen liikunta-agenttien joukko.

Ulkona opiskelu ja retkeily on osa HaLu:n toimintakulttuuria.