HaLu on Liikkuva lukio – GO toinen aste GO!

Hatanpään lukio on valittu mukaan Opetushallituksen rahoittamaan Liikkuva koulu / Liikkuva 2. aste -hankkeeseen.

Tampereen kaupungin lukioista mukana hankkeessa ovat HaLu ja Tammerkoski. Tredun ja Ahlmannin opiston kanssa yhteisen hankkeen nimi on GO toinen aste GO!

Hankkeessa muutetaan lukion toimintakulttuuria siten, että liikunnasta tulee normaali osa kaikkea lukion toimintaa.

Opettajia koulutetaan ja motivoidaan liikunnallistamaan kursseja ja niiden oppitunteja sekä kokeilemaan erilaisia oppimisympäristöjä.

Liikuntahetki biologian oppitunnilla. Lyhytkin liikunta parantaa kykyä keskittyä ja omaksua uutta tietoa.

Opiskelijoita motivoidaan liikkumaan koulumatkoilla ja välitunneilla.

Yksi lukion luokkahuoneista pilotoidaan liikunnalliseksi. Koulun fyysistä ympäristöä kehitetään mahdollistamaan taukoliikuntaa.

Lukion opettajista on muodostettu viisihenkinen työryhmä hankkeen toteuttajiksi. Puheenjohtajana toimii Elina Lehto, ja jäseniä ovat Annika Alapiha, Hiski Eronen, Tommi Rättö sekä Mirva Ikola. Ryhmää täydennetään opiskelijajäsenin.

Lukuvuoden jokaisessa jaksossa toteutetaan yhteinen liikuntatapahtuma, esimerkiksi Liikuntailtapäivä 10.10. ja Tanssitapahtuma 17.11.

HaLu:laisia biologian ja terveystiedon kurssien retkellä Seitsemisessä syyskuussa 2017. Retkeilyllä on HaLu:ssa pitkät perinteet.