HATANPÄÄN lukiosta erityisen koulutustehtävän lukio 1.8.2018 alkaen

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen on päättänyt lukioiden erityisen koulutustehtävän luvista. Erityinen koulutustehtävä myönnettiin 75 lukiolle.

Hatanpään lukiolle on myönnetty 1.8.2018 alkaen musiikkipainotteisen (musiikki- ja musiikkiteatteri) opetuksen erityinen koulutustehtävä. Vastaavia musiikkiin liittyviä tehtäviä ei myönnetty Pirkanmaalla muille lukioille.

Linkki opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen

Päätös on Hatanpään lukiolle ja lukion opiskelijoille merkittävä. Se tunnustaa Hatanpään lukion musiikki- ja musiikkiteatterilinjojen vakiintuneen ja arvostetun aseman valtakunnallisessa lukiokentässä. Päätöksen perusteena on käytetty mm. linjojen hakijamääriä, kurssitarjontaa ja opiskelijoiden opintomenetystä.

Erityinen koulutustehtävä antaa jatkossa Hatanpään lukiossa linjojen opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä entistä paremmin musiikkiin ja musiikkiteatteriin. Erityisen koulutustehtävän lukioissa opiskelijan on suoritettava erityistehtävään kuuluvia kursseja tietty määrä ja hänellä on vastaavasti oikeus jättää kahdeksan pakollista kurssia pois henkilökohtaisesta opinto-ohjelmastaan. Kustakin lukioaineesta on kuitenkin suoritettava vähintään puolet pakollisista kursseista.

Kaikki pakolliset kurssit on kuitenkin jatkossakin suoritettava oppiaineesta, jonka suorittaa ylioppilastutkinnossa. Tämä takaa sen, että pakollisten kurssien poisjättäminen ei vaikuta haitallisesti lukiolaisen menestykseen ylioppilastutkinnon kokeissa.

Hatanpään lukiossa päätös aiheuttaa pieniä muutoksia lukion musiikki- ja musiikkiteatterilinjan opetussuunnitelmiin. Muutokset valmistellaan talven aikana henkilökunnan ammattitaitoa hyödyntäen ja opiskelijakunnan ideoita kuullen siten, että erityisen koulutustehtävän mukainen opetus on valmiina alkamaan uuden lukuvuoden alkaessa 1.8.2018.