LUKIO ON SIIRTYNYT ETÄOPETUKSEEN, opiskeluhuolto ja muut palvelut toimivat edelleen

Koronavirustilanteesta johtuva poikkeuksellinen aika vaatii meiltä kaikilta paljon. Uskomme lukiolaisten ja opettajien olevan pystyviä etäopetukseen. Tavoitteenamme on jatkaa lukion toimintaa niin normaalisti kuin mahdollista. Ensimmäisten päivien kokemukset toimimisesta etänä ovat positiivisia. Abit ja koko lukion henkilökunta ovat venyneet hienosti myös kevään 2020 ylioppilastutkinnon poikkeuksellisessa tilanteessa. Kiitos kaikille opiskelijoille ja koko henkilökunnalle! 

Etäopetusta ja etäopiskelua
– Koronavirustilanteen johdosta lähiopetus on keskeytetty ja on siirrytty etäopiskeluun ja etäopetukseen. Tällä tietoa tilanne pysyy samana ainakin 13.4.2020 saakka. Tiedotamme tilanteen kehityksestä myös jatkossa. Seuraava wilman viikkotiedote annetaan viimeistään perjantaina 9.4.
– Koulun opetus jatkuu ja palvelut ovat saatavilla. Opinto-ohjaajan, erityisopettajan, LUVA-koordinaattorin, opiskeluhuollon henkilöstön, koulusihteerin tai rehtorin kanssa voi sopia tapaamisajan. Tapaamiset ovat yleensä etänä mutta niitä voidaan etukäteen sopien pitää myös koululla. Ole rohkeasti meihin kaikkiin yhteydessä normaaleina kouluaikoina. 
– Maanantaista 23.3. alkaen lukiokiinteistö on lukittu. Vahtimestaria lukuunottamatta koulun henkilökunta työskentelee pääsääntöisesti etätöissä poissa koululta.
– Lukiolaisille ei valitettavasti tarjota koululounasta etäopetusaikana. 
– Kuntosali on kaikkien muiden kaupungin julkisten liikuntapaikkojen tapaan suljettu.
– Koko kevätlukukauden ulkomaan ja kotimaan matkat on peruttu. Pääsääntöisesti pyrimme siirtämään opintomatkat syyslukukauteen. 
– Tampereen kaupungin ohjeet Koronavirukseen liittyen tästä linkistä. 

Mitä etäopetus käytännössä tarkoittaa opiskelijan näkökulmasta?
– Opetus jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti. Opiskelijat eivät kuitenkaan tule koululle, vaan opiskelevat kotona.
– Jokaisen lukujärjestyksen mukaisen oppitunnin aluksi opettaja ottaa opetusryhmänsä opiskelijoihin yhteyden wilman kautta ja ohjeistaa, miten kyseisellä tunnilla opiskellaan. Käytössä on useita opettajan valitsemia opetustapoja ja tehtävätyyppejä. Kullekin tunnille on omat tehtävänsä. Opettaja on opiskelijan tavoitettavissa oppitunnin ja sen oheisen välitunnin aikana sähköisten välineiden avulla.
– Lukujärjestystä noudattamalla pystymme kaikki rytmittämään arkemme järkevästi ja opiskelijoiden opinnot etenevät tarkoituksen mukaisella tavalla. Tavoitteena on, että kaikki kurssisuoritukset etenevät normaalisti ja opiskelijan opintojen eteneminen ei häiriinny. 
– Opettajat auttavat ja ohjaavat etäopiskelun käytännöissä. On tärkeää myös osata pitää taukoja ja huolehtia fyysisestä hyvinvoinnista. Lukion somekanavilla on julkaistu vinkkejä etäopiskeluun. 
– Jos opiskelijalla on ongelmia etäopetusohjelmien (esim. Wilma, Moodle, Office365/Areena) kanssa, lukion koulusihteeri auttaa tunnusongelmissa. Asiointi tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostitse tai puhelimitse.
– Erityisopettajan tukea voi pyytää myös etäopetuksen ongelmiin. Tukiopetusta voi pyytää. Opettajan voi tavata lukiolla, jos siitä sopii hänen kanssaan erikseen.
– Liikunnan etätunneilla ja muissa fyysistä toimintaa vaativissa koulutöissä on syytä noudattaa varovaisuutta ja harkintaa ja kuunnella tai lukea opettajan ohjeet hyvin.  

4. jakson päättöviikon korvaa lukujärjestyksen mukainen työskentely, kurssit arvioidaan näyttöjen perusteella
– 4. jaksossa ei järjestetä erillistä päättöviikkoa, vaan opetus jatkuu 2.4. asti normaalin neljännen jakson lukujärjestyksen mukaan. Muutos näkyy wilman lukujärjestyksissä.
– Opettajat ilmoittavat kunkin kurssin osalta, millaisten osaamisnäyttöjen perusteella kurssi arvioidaan.
– Viidennen jakson kurssitarjotin on auki opiskelijoiden valinnoille 25.3.-2.4. Pyydä tarvittaessa OPO:n tai ryhmanohjaajasi apua.