Äidinkieli ja kirjallisuus

Huippua äikkää HaLussa

HaLun äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla opiskelu on toiminnallista ja osallistavaa. Meillä on käytössämme modernit laitteet, ja kodikkaat luokkamme sekä neuvotteluhuone tarjoavat hyvän ja viihtyisän opiskeluympäristön. Uusia, kiinnostavia kirjoja voi lainata mediateekista, ja siellä onnistuu muukin tiedonhaku. Oppiminen ja opiskelu ei kuitenkaan aina tapahdu luokissa tai edes koulurakennuksen sisällä, vaan välillä lähdemme esimerkiksi läheiseen Arboretumin puutarhaan tai vaikkapa kaupungille työskentelemään.

Halulla on oma kirjallisuusdiplomi, ja myös luovan kirjoittamisen ja käsikirjoittamisen opetusta on tarjolla. Esiintymishaluiset voivat poimia ilmaisukursseja runsaasta tarjonnasta ja osallistua muutenkin erilaisiin tapahtumiin, kuten musikaaleihin sekä perinteiseen ja suosittuun väittelykisaan. Melkein puolet opiskelijoista suorittaa käytännönläheisen ja hyödyllisen puhekurssin toisena tai kolmantena opiskeluvuonna. Kurssi antaa hyvät valmiudet valtakunnallisen puheviestintätaitojen päättökokeen suorittamiseen ja tietysti valmentaa myös aikuiselämän viestintätilanteisiin. Päättökokeen suorittajia on Hatanpään lukiossa vuosittain huippumäärä muihin maan lukioihin verrattuna!

Käymme joka vuosi teatterissa ainakin kerran ja tarjoamme opiskelijoille monenlaisia kiinnostavia vierailuja ja retkiä sekä yhteistyömahdollisuuksia taiteen ja viestinnän ammattilaisten kanssa. Kannattaa liittyä porukkaan!

Äidinkielen ja kirjallisuuden kurssikuvaukset