Luonnontieteet

Biologia, fysiikka ja kemia

Luonnontieteiden kursseilla perehdytään luonnontieteellisiin ilmiöihin eri oppiaineiden näkökulmista hyödyntäen monipuolisesti teknologiaa. Kokeellisen ja opiskelijalähtöisen työskentelyn lisäksi mielenkiintoiset opintokäynnit ja asiantuntijat auttavat opiskelijaryhmiä liittämään hankkimaansa tietoa myös käytännön elämään.

Kursseilla hyödynnetään digimateriaaleja ja harjoitellaan uudistuvaa digitaalista ylioppilaskirjoitusten reaalikoetta varten.

Biologiassa meillä on tarjolla valtakunnallisten viiden lukiokurssin lisäksi viisi koulukohtaista syventävää kurssia, yhteensä 10 kurssia.

Fysiikassa on valittavana seitsemän valtakunnallisen kurssin lisäksi neljä syventävää koulukohtaista kurssia (yhteensä 11 kurssia) ja kemiassa viiden valtakunnallisen kurssin lisäksi kaksi syventävää koulukohtaista kurssia (yhteensä 7 kurssia).

Luonnontieteen kurssien kurssikuvaukset

Lisäksi luonnontieteen opettajat ovat tehneet eri tieteenaloja yhdistelevän Energiaa etsimässä-kurssin.