Musiikkiteatterilinjalle

Musiikkiteatterilinjalle valitaan vuosittain 26 uutta opiskelijaa näyttökokeen ja keskiarvon (alin 7,5) perusteella.

Haku tapahtuu toisen asteen koulutuksen yhteishaussa https://opintopolku.fi.

Yhteishaun tekemisen lisäksi Musiikkiteatterilinjalle hakijan tulee täyttää erillinen hakulomake. Palauta hakulomake Hatanpään lukiolle viimeistään 10.4.2019.

Täytä myös Tampereen lukioiden yhteinen sähköinen ainevalintakortti. Kortti täytetään vaikka linja ei olisikaan ensisijainen hakukohteesi.

Suosituksia harrastuksista tai tutkintotodistuksia ei tarvita haussa. Valitsemme opiskelijat näyttökokeen ja keskiarvon perusteella. Hakuohjeet kootusti.

Näyttökoe

Näyttökoe on 10 minuutin mittainen tuokio, jossa hakija antaa pienen ilmaisutaidollisen näytteen sekä yksinkertaisen laulu- ja/tai soittonäytteen.

Lisäksi näyttökokeessa on pieni haastattelu.

Jokainen hakija saa henkilökohtaisen kutsun näyttökokeeseen. Kutsussa on kaikki näyttökoetta varten tarvittava tieto.

Näyttökokeet MUSA- ja MUTE-linjoilla hakeneille ovat perjantaina 3.5, maanantaina 6.5 ja tiistaina 7.5.2019.

Näyttökokeeseen kannattaa tulla iloisella ja rennolla mielellä!

Näyttökokeen arviointikriteerit

Arviointikriteerejä käytetään musiikkiteatterilinjan näyttökoearvioinnissa soveltavasti niin, että yhden osa-alueen erityisosaaminen voi korvata toisen osaalueen heikkoutta tai täydellistä puuttumista.

5 pistettä

Hakijalla on erinomaiset ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee osoittamaan kokeneisuuttaan ilmaisussaan tehtävänannon vaatimalla tavalla. Lisäksi hakijalla on erityisosaamista esim. puhe‐, liikeilmaisu‐, soitto‐ tai laulutaidoissa tai hän osoittaa erityistä kiinnostusta johonkin muuhun musiikkiteatterin osa‐alueeseen, kuten käsikirjoittamiseen tai studiotekniikkaan. Hänen musikaalisuutensa tulee esiin esim. hyvänä rytmitajuna, sävelkorvana ja/tai soittotekniikkana. Suhtautuminen musiikin tekemiseen on avarakatseista ja ennakkoluulotonta. Hakija osoittaa erityistä innostuneisuutta itseilmaisuun ja ilmaisutaitojen kehittämiseen.

3 pistettä

Hakijalla on hyvät ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee toimimaan hyvin tehtävänannon vaatimalla tavalla. Hakijalla on hyvät ilmaisu‐, soitto‐ tai laulutaidot tai hän osoittaa kiinnostustaan muihin musiikkiteatterin osa‐alueisiin. Hänen musikaalisuutensa tulee esiin esim. hyvänä rytmitajuna, sävelkorvana tai soittotekniikkana. Hakija osoittaa innostuneisuutta  ilmaisutaitojen kehittämiseen ja suhtautuu musiikin tekemiseen avarakatseisesti ja ennakkoluulottomasti.

1 piste

Hakijalla on tyydyttävät ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee ainakin osin toimimaan tehtävänannon vaatimalla tavalla. Hänen rytmitajunsa, sävelkorvansa ja/tai soittotekniikkansa ovat heikot, mutta hän osoittaa mahdollisesti kiinnostustaan muihin musiikkiteatterin osa‐alueisiin. Hakija osoittaa kiinnostusta ilmaisutaitonsa kehittämiseen ja suhtautuminen musiikin tekemiseen on avarakatseista ja ennakkoluulotonta.

Takaisin musiikkiteatterilinjan sivulle