Musiikkiteatterilinjalle

Musiikkiteatterilinjalle (erityinen koulutustehtävä) valitaan vuosittain 20 uutta opiskelijaa.

Haku tapahtuu toisen asteen koulutuksen yhteishaussa https://opintopolku.fi viimeistään 23.3.2021.

Musiikkiteatterilinjan opiskelijat valitaan perusopetuksen päättötodistuksen lukuaineiden  keskiarvon (alin 7,5) perusteella sekä Näyttökoevideon perusteella. Lisäksi täytetään sähköinen hakulomake. Suosituksia harrastuksista tai tutkintotodistuksia ei tarvita haussa.

Näyttökoevideo ja sähköinen hakulomake

Hatanpään lukion musiikkilinjalle (erityinen koulutustehtävä) ja musiikkiteatterilinjalle (erityinen koulutustehtävä) hakeva täyttää sähköisen hakulomakkeen ja kuvaa näyttökoevideon, jonka linkki tallennetaan sähköiselle hakulomakkeelle. Kevään 2021 yhteishaun sähköinen hakulomake julkaistaan lukion www-sivulla joulukuussa 2020. Sähköinen hakulomake on täytettävä viimeistään yhteishaun päättyessä 23.3.2021. 

Joulukuussa 2020 julkaistaan myös näyttökoevideon tarkemmat ohjeet kevään 2021 yhteishakuun. 

Kevään 2020 ohjeet olivat seuraavat (uusittu ohje julkaistaan joulukuussa 2020): 

Näyttökoevideon maksimipituus on 5 minuuttia. Aikaa ei saa ylittää.

Näyttökoevideota ei saa editoida. Tallenna suorituksesi alusta loppuun. Älä käytä tehosteita ja kuvaa näyttökoevideo esimerkiksi kännykän kameralla itse tai pyydä apua kuvaamiseen. Huomaathan että kuvassa hakijan täytyy näkyä kokonaan.

Jos haet sekä musiikkilinjalle että musiikkiteatterilinjalle, täytä vain yksi hakulomake ja kuvaa vain yksi näyttökoevideo.

Näyttökoevideon maksimipituus on 5 minuuttia. Aikaa ei saa ylittää.

Näyttökoevideon sisältö on samanlainen molemmille linjoille, mutta musiikkiteatterilinjalle hakijan täytyy lisätä videoon ilmaisullinen näyte, esimerkiksi katkelma runosta, monologista tai tanssikoreografiasta.

Näyttökoevideon osiot:
1) hakijan esittely (oma nimi ja syntymäaika)
2) laulunäyte ilman säestystä (katkelma valitsemastasi laulusta esimerkiksi Tuiki tuiki tähtönen, Maamme-laulu)
3) halutessasi soittonäyte yhdellä tai useammalla instrumentilla
4) ilmaisullinen näyte, vapaasti valittava ilmaisunlaji ja -tyyli (vain musiikkiteatterilinjalle hakiessa)

Näyttöevideon arviointikriteerit

Arviointikriteerejä käytetään musiikkiteatterilinjan näyttökoearvioinnissa soveltavasti niin, että yhden osa-alueen erityisosaaminen voi korvata toisen osaalueen heikkoutta tai täydellistä puuttumista.

5 pistettä

Hakijalla on erinomaiset ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee osoittamaan kokeneisuuttaan ilmaisussaan tehtävänannon vaatimalla tavalla. Lisäksi hakijalla on erityisosaamista esim. puhe‐, liikeilmaisu‐, soitto‐ tai laulutaidoissa tai hän osoittaa erityistä kiinnostusta johonkin muuhun musiikkiteatterin osa‐alueeseen, kuten käsikirjoittamiseen tai studiotekniikkaan. Hänen musikaalisuutensa tulee esiin esim. hyvänä rytmitajuna, sävelkorvana ja/tai soittotekniikkana. Suhtautuminen musiikin tekemiseen on avarakatseista ja ennakkoluulotonta. Hakija osoittaa erityistä innostuneisuutta itseilmaisuun ja ilmaisutaitojen kehittämiseen.

3 pistettä

Hakijalla on hyvät ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee toimimaan hyvin tehtävänannon vaatimalla tavalla. Hakijalla on hyvät ilmaisu‐, soitto‐ tai laulutaidot tai hän osoittaa kiinnostustaan muihin musiikkiteatterin osa‐alueisiin. Hänen musikaalisuutensa tulee esiin esim. hyvänä rytmitajuna, sävelkorvana tai soittotekniikkana. Hakija osoittaa innostuneisuutta  ilmaisutaitojen kehittämiseen ja suhtautuu musiikin tekemiseen avarakatseisesti ja ennakkoluulottomasti.

1 piste

Hakijalla on tyydyttävät ilmaisu‐ ja vuorovaikutustaidot, ja näyttökokeessa hän kykenee ainakin osin toimimaan tehtävänannon vaatimalla tavalla. Hänen rytmitajunsa, sävelkorvansa ja/tai soittotekniikkansa ovat heikot, mutta hän osoittaa mahdollisesti kiinnostustaan muihin musiikkiteatterin osa‐alueisiin. Hakija osoittaa kiinnostusta ilmaisutaitonsa kehittämiseen ja suhtautuminen musiikin tekemiseen on avarakatseista ja ennakkoluulotonta.

Musiikkiteatterilinjan sivulle