Muualla suoritettavat opinnot

Muualla suoritettavat opinnot

Tampereella on monipuoliset mahdollisuudet opiskella myös oman koulun ulkopuolella sekä sisällyttää suoritetut opinnot lukion oppimäärään. Voit opiskella mm. muissa lukioissa, toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakouluissa. Opetusta tarjotaan sekä lähi- että etäopetuksena.

Opiskelijalla on lukiolain perusteella oikeus lukea hyväkseen lukion oppimäärään muualla

suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion opetussuunnitelman mukaisia. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien hyväksilukeminen ei ole ongelmallista, mutta muiden kurssien kohdalla tämä pitää varmistaa etukäteen. Muualla suoritettujen opintojen hyväksymisestä ja vastaavuuksista päättää rehtori.

On tärkeää, että hyväksilukemisesta neuvotellaan ajoissa opinto-ohjaajan ja rehtorin kanssa, mikäli on epäselvää, ovatko opinnot opetussuunnitelman mukaisia. Alla on lueteltu tarjontaa, jonka hyväksilukemisesta on sovittu koulutuksenjärjestäjien kesken.

Mistä löydän muiden oppilaitosten tarjontaa?

Tampereen kaupungin lukioiden tarjonnan löydät Wilmasta (Hatanpään lukio, Sammon keskuslukio, Tammerkosken lukio, Tampereen klassillinen lukio, Tampereen lyseon lukio ja Tampereen teknillinen lukio). Kaikki lukiot Tampereen teknillistä lukiota lukuun ottamatta noudattavat samoja jaksojakoja ja pääosin samaa tuntikaaviota, joten yhteensovittaminen on luontevaa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Aikuislukion tarjonnan löydät aikuislukion kotisivuilta www.aikuislukio.tampere.fi. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta, mutta ota ensin yhteys lukiomme koulusihteereihin.

KOROTA-tarjottimella Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen kesäyliopisto tarjoavat lukiolaisille korkeakoulutasoisia opintoja: korota.blogit.tampere.fi.

  • Tampereen yliopistoon ilmoittautuminen syyslukukauden opintojaksoille on elokuussa ja kevätlukukauden opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy joulukuussa.
  • Tampereen ammattikorkeakoulun opintojaksoille ilmoittautuminen päättyy noin viikkoa ennen opintojakson alkamista.
  • Tampereen kesäyliopiston syys- ja kevätlukukausien avoimeen yliopisto-opetukseen ja ammattikorkeakoulutasoisille kielikursseille ilmoittautuminen päättyy yleensä kaksi viikkoa ennen opintojen alkua. Kesäajan yliopistotasoiseen opetukseen ja reaaliaineiden kertauskursseille ilmoittaudutaan huhti–toukokuussa.
  • Reaaliaineiden kesäkursseista maksat itse omavastuuosuuden. Muihin Korota-tarjottimen opintoihin voit saada maksuttoman opinto-oikeuden, mutta oma oppilaitoksesi maksaa opinnoistasi yliopistolle, ammattikorkeakoululle tai kesäyliopistolle.
  • Jos jätät saapumatta kurssille ilmoittamatta peruutuksesta etukäteen tai keskeytät opintosi muusta syystä kuin lääkärintodistuksella osoitetun sairauden vuoksi, peritään opintomaksu sinulta itseltäsi.
  • Kaikille Korota-tarjottimella oleville kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella.
  • Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Tampereen kesäyliopisto (tampereenkesayliopisto.fi) tarjoaa abi- ja lukiolaiskursseja kesällä sekä kevään lukulomalla. Muista kuin Korota-tarjottimella olevista kursseista sinun täytyy itse maksaa koko kurssimaksu, joka ilmenee kurssikuvauksesta.

Maakunnalliselta verkkokurssitarjottimelta www.seututarjotin.fi voit valita pirkanmaalaisten lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tarjoamia lukio- ja ammatillisia kursseja. Kursseille ilmoittaudutaan palvelun sähköisellä lomakkeella. Lue ohjeet tarjottimelta ennen kuin ilmoittaudut!

Ulkomailla suoritetut opinnot

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai soveltaviksi kursseiksi. Mikäli ne luetaan hyväksi pakollisiin tai opetussuunnitelman perusteissa määrättyihin syventäviin kursseihin, tulee niistä antaa numeroarvosana. Arvosanan määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä.

Vaihto-opiskelijoilla on oikeus lukea hyväkseen vaihto-opiskelijavuotena suorittamiaan opintoja. Suoritusten määrä ja vastaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti. Pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kohdalla voidaan edellyttää lisänäyttöjä arvosanan määrittämiseksi. Hyväksi luettavien suoritusten arvioinnin tulee perustua vaihto-oppilasvuoden oppilaitoksen antamaan arviointiin. Vaihto-oppilasvuodesta on siis tuotava todistus ja hyväksi luettaviksi aiotuista suorituksista niiden opetussuunnitelmat.

Muut yhteistyötahot

Lukioilla on lisäksi omia yhteistyökumppaneita tai vakiintunutta yhteistyötä yllä mainittujen oppilaitosten kanssa. Eri kesäyliopistojen ja kesälukioiden abi-kursseista tms. ja niiden vastaavuudesta tai hyväksi lukemisesta lukion oppimäärään kannattaa keskustella opinto-ohjaajan kanssa ennen kurssille osallistumista.