Opettajat

Hatanpään lukion opettajat

Opettajien huone 040 1951388
Opettajat ovat parhaiten tavoitettavissa wilman kautta tai sähköpostitse: etunimi.sukunimi@tampere.fi

Alapiha Annika, äidinkieli ja kirjallisuus, MUTE, suomi 2. kielenä, RO 17D
Anttila Tiina, englanti, ruotsi, espanja, 16B (sähköposti poikkeuksellisesti etunimi.m.sukunimi@tampere.fi)
Eronen Hiski, matematiikka, TVT, RO 18A
Hietikko Anne-Mari, LUVA, S2, äidinkieli
Huotari Kaarle, matematiikka, fysiikka, RO 16D
Ikola Mirva, liikunta, terveystieto, opiskelijakunnan ohjaava opettaja
Kauppinen Arto, historia, yhteiskuntaoppi, filosofia, RO 16A
Kontio Marita, erityisopettaja
Korhonen Urpu-Elina, kuvataide
Kuusiaho Tuire, yhteiskuntaoppi 3. ja 4. jaksoissa
Lager-Ruuti Kaisu, opinto-ohjaus ryhmät 18B, 17B, 16B, sekä 15E ja 15F
Lahnajoki Aki, musiikki, RO 18D
Laitamo Aimo, musiikkiteknologia
Lehto Elina, biologia, maantiede
Leppäharju Tuija, äidinkieli ja kirjallisuus, MUTE, S2, R0 18C
Marttila Suvi, ruotsi, saksa
Nyman Pia, englanti, saksa, RO 16C
Paajanen Leena, uskonto, psykologia, RO 17B
Pajula Marja, vararehtori, kemia, matematiikka

Tervetuloa Hatanpään lukioon!

Passinmäki Sanna, musiikki 4. jaksossa
Pukkila Andrei, fysiikka ja matematiikka
Rasimus Anu, musiikki, R0 17C
Ruhanen Sirpa, apulaisrehtori, ruotsi, englanti, RO 17A
Rättö Tommi, uskonto, elämänkatsomustieto
Salminen Juha, maantiede
Simberg Susanna, ranska, ruotsi, RO 18B
Snellman Sari, kuvataide
Tanskanen Heikki, virkavapaalla
Vares Mari, historia, yhteiskuntaoppi, RO 15E
Vuorisalmi Ville, rehtori, historia
Weiste Katri, opinto-ohjaus
Ärling Teija, äidinkieli ja kirjallisuus, S2, RO 15F

Opettajien työtilojen puhelinnumerot:

  • Opettajien työtila musiikki 040 1951554 (huone 130 – Lahnajoki, Rasimus)
  • Opettajien työtila 2. krs. 040 1951077 (huone 209 – Ikola, Lehto, Pajula, Pukkila)
  • Opettajien työtila 2. krs.  040 1950977 (huone 210 – Hietikko, Kauppinen, Paajanen, Rättö, Vares)
  • Opettajien työtila 3 krs. 040 1952511 (huone 305 – Alapiha, Eronen, Huotari, Leppäharju, Ärling)
  • Opettajien työtila 4 krs. 040 1960569 (huone 405 – Anttila, Marttila, Nyman, Ruhanen, Simberg)