Opetussuunnitelma

Hatanpään lukion Opetussuunnitelma

Lukioiden uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön elokuussa 2016.
Musiikki- ja musiikkiteatterilinjojen opetussuunnitelmaa on päivitetty 2018, muutokset on kuvattu linjojen esittelyn yhteydessä.

OPS 2016 – Kurssien kuvaukset

Teemaopinnot OPS 2016:ssa

Kurssien vastaavuustaulukko uuden ja vanhan OPS:n välillä – jos suoritat jonkun vanhan OPS:n kurssin tai päinvastoin, voit tarkistaa tästä taulukosta mitä toisen OPS:n kurssia suorituksesi vastaa.

OPS 2016 Luku 1 – Yleistä

OPS 2016 Luku 2 – Lukiokoulutuksen tehtävä ja arvoperusta

Hatanpään lukion arvoperusta on:

1. Tunne oma arvosi, anna arvo toisillekin.
2. Kanna vastuusi.
3. Opi elämää varten.

OPS 2016 Luku 3 – Opetuksen toteuttaminen

OPS 2016 Luku 4 – Opiskelijan ohjaus ja tukeminen

OPS 2016 Luku 5 – Oppimistavoitteet ja opetuksen keskeiset sisällöt

OPS 2016 Luku 6 – Opiskelijan oppimisen arviointi

OPS 2016 Liite 8 – Hatanpään lukion opiskeluhuoltosuunnitelma