S2 Suomi toisena kielenä

Meillä Hatanpään lukiossa voi suorittaa kaikki pakolliset ja melkein kaikki syventävät suomi toisena kielenä -kurssit sekä soveltavia kursseja tarpeen mukaan. Halun S2-opiskelijat muodostavat yhtenäisen porukan, jossa huumori kukkii ja ilmapiiri on kannustava. Tältä joukolta luonnistuvat monenlaiset projektit, ja keskustelu tunneilla on värikästä ja antoisaa. Eri kulttuurien kohtaaminen on luontevaa ja suvaitsevaista. S2-kursseilla saa apua ja vertaistukea vaativiin lukio-opintoihin.

Suomi toisena kielenä -oppimäärä on tarkoitettu niille opiskelijoille, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame. Opiskelijan koti on tällöin yleensä kaksi- tai monikielinen, tai hän on käynyt koulua ulkomailla, vaikka koti olisikin suomenkielinen.

Suomi toisena kielenä -opetuksen keskeinen tavoite on, että opiskelija saavuttaa sellaisen suomen kielen taidon, että hän voi opiskella täysipainoisesti kaikkia lukion oppiaineita ja että hänen on mahdollista jatkaa opintojaan sekä selviytyä työelämässä suomen kielellä. Yhdessä oman äidinkielen opetuksen kanssa suomi toisena kielenä -opetus vahvistaa opiskelijan monikulttuurista identiteettiä ja rakentaa pohjaa toiminnalliselle kaksikielisyydelle.

HaLulaisia tutorien järjestämässä tutustumispäivässä