Tuki- ja erityisopetus

Tukiopetus

Opiskelijoilla on mahdollisuus saada tukiopetusta. Sovi tukiopetuksesta aineen opettajan kanssa.

Erityisopetus

Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus. Alkukartoituksen, opiskelijoiden toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista (OP5) ja yksilöllistä erityisopetusta. Kurssin tavoitteena on tutustua itseen oppijana ja tehostaa omaa opiskelua. OP5-kurssilla voidaan myös arvioida opiskelijan lukitaitoja ja laatia lausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten.

Erityisopettaja paikalla keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin, 2. kerroksen huone 212
Marita Kontio-Huuhka, etunimi.sukunimi@tampere.fi