Yleislinjalle

Hatanpään lukion opiskelijat valitaan toisen asteen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. Sisäänottomäärä yleislinjalle on 63 opiskelijaa. Yhteensä lukiomme aloittaa vuosittain 105 uutta opiskelijaa, paikoista 26 on musiikkilinjalle ja 26 musiikkiteatterilinjalle.

Hakijoiden tulee täyttää Tampereen lukioiden yhteinen sähköinen ainevalintakortti. Kortti täytetään vaikka kohde ei olisi ensisijainen hakukohde.

Hatanpään lukion opiskelijat saavat lukio-opintojensa aikana vahvat eväät jatko-opinnoista ja elämästä selviämiseen. Hatanpään lukiossa panostetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintojen aikana, jatko-opintopäivillä sekä erilaisten projektien kautta pyritään selventämään ja vahvistamaan opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmia ja uravalintaa.

Hatanpään lukiossa opiskelijat oppivat paremmin kuin lukiolaiset keskimäärin. Lukiovertailuissa olemme pärjänneet erinomaisesti. Opiskelijat ovat pystyneet parantamaan suoritustaan verrattuna peruskoulun päättöarvosanoihin. Hatanpään lukio on toimiva tie akateemiseen maailmaan. Lue lisää Hatanpään lukion Yleislinjasta…

Opiskelu HaLu:ssa on hauskaa mutta tehokasta