Yleislinjalle

Hatanpään lukion opiskelijat valitaan toisen asteen yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi perusopetuksen päättötodistuksen perusteella. Sisäänottomäärä yleislinjalle on 63 opiskelijaa. Yhteensä lukiomme aloittaa vuosittain 115 uutta opiskelijaa, paikoista loput ovat musiikkilinjalle ja musiikkiteatterilinjalle.

Hatanpään lukion opiskelijat saavat lukio-opintojensa aikana vahvat eväät jatko-opinnoista ja elämästä selviämiseen. Hatanpään lukiossa panostetaan henkilökohtaiseen ohjaukseen. Opintojen aikana, jatko-opintopäivillä sekä erilaisten projektien kautta pyritään selventämään ja vahvistamaan opiskelijan tulevaisuudensuunnitelmia ja uravalintaa.

Hatanpään lukiossa opiskelijat oppivat paremmin kuin lukiolaiset keskimäärin. Lukiovertailuissa olemme pärjänneet erinomaisesti. Opiskelijat ovat pystyneet parantamaan suoritustaan verrattuna peruskoulun päättöarvosanoihin. Hatanpään lukio on toimiva tie akateemiseen maailmaan. Lue lisää Hatanpään lukion Yleislinjasta…