Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Ohjeet annetaan opiskelijoille YO-infoissa ennen syksyn ja kevään tutkintokertoja. Tarkat säädökset löytyvät YTL:n kotisivuilta: www.ylioppilastutkinto.fi

Ylioppilastutkinnon perusinfopaketti pdf-tiedostona

Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, kuulovamma tai muu syy, joka vaikuttaa kokeisiin osallistumiseen, tulee asiasta hankkia selvitys ja jättää asianmukaiset todistukset koulun kansliaan tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Lue lisää www.hatanpaanlukio.fi/tuki-ja-erityisopetus/

Ylioppilastutkintoon kuuluu minimissään neljä pakollista koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe. Hatanpään lukiossa suosittelemme suorittamaan viidestä seitsemään eri koetta. Viides, kuudes ja seitsemäs koe ovat ylimääräisiä kokeita.

Kun valinta on tehty, yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa tutkinnon kuluessa. Kokeen tason kokelas voi valita opiskelluista oppimääristä riippumatta, mutta yhden kokeen täytyy olla vaativimman tason koe (A-taso).

Koetehtävät laaditaan oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Osa reaaliaineiden koetehtävistä ylittää oppiainerajoja. Ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain opiskelija, joka on ennen koetta opiskellut kaikki tutkintoaineiden pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokelas voi hajauttaa tutkinnon enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan. Hyväksytyn kokeen saa uusia kerran. Hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kaksi kertaa seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.

HaLu:n suositus eri aineiden kokeiden hajauttamiseksi tutkintokertojen välillä

Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Maksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Perusmaksu on 14 € ja lisäksi kultakin aineelta 28 €. Perusmaksu maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Ylioppilaskokelaan muistilista (näin valmistaudut koepäiviin)

Ylioppilastutkinnon koepäivät: www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat