Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon toteutuksesta vastaa ylioppilastutkintolautakunta (YTL). Tarkat säädökset löytyvät YTL:n kotisivuilta: Ulkoinen linkkiwww.ylioppilastutkinto.fi

Koetehtävät laaditaan oppiaineiden pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta. Osa reaaliaineiden koetehtävistä ylittää oppiainerajoja. Ylioppilastutkinnon kirjallisiin kokeisiin saa osallistua vain opiskelija, joka on ennen koetta opiskellut kaikki tutkintoaineiden pakolliset kurssit ja saanut niistä arvosanan.

Ylioppilastutkinto järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syksyllä ja keväällä. Kokelas voi hajauttaa tutkinnon enintään kolmeen peräkkäiseen kertaan, esimerkiksi 3. vuoden syksyyn, 3. vuoden kevääseen ja 4. vuoden syksyyn.

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa.

Kevään tutkintoon ilmoittaudutaan marraskuussa ja syksyn kirjoituksiin toukokuussa. Maksut laskutetaan ilmoittautumisen jälkeen. Perusmaksu on 14 € ja lisäksi kultakin aineelta 28 €. Perusmaksu maksetaan jokaiselta tutkintokerralta.

Ylioppilastutkinnon aikataulut ja koepäivät löytyvät YTL:n kotsivulta: Ulkoinen linkkihttps://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat
Mikäli kokelaalla on lukihäiriö, kuulovamma tai muu syy, joka vaikuttaa kokeisiin osallistumiseen, tulee asiasta hankkia selvitys ja jättää asianmukaiset todistukset koulun kansliaan tutkintoon ilmoittautumisen yhteydessä. Lukion erityisopettaja auttaa selvitysten teossa.

Ylioppilastutkinto on kokonaan digitaalinen. Se tehdään opiskelijan omalla läppärillä. Oma läppäri tuodaan koeaamuna koetilaan. Käytännön ohjeet toimimisesta koepäivinä annetaan opiskelijoille YO-infoissa aina ennen syksyn ja kevään tutkintokertoja.

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion vuonna 2019-2017 aloittaneille:
Ylioppilastutkintoon kuuluu minimissään neljä pakollista koetta. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen, muut kolme pakollista kokelas valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineen koe.

Hatanpään lukiossa suosittelemme kaikille vähintään viiden, kuuden tai seitsemän kokeen suorittamista. Viides-seitsemäs koe ovat ylimääräisiä kokeita. Kun valinta on tehty, yksittäisen kokeen pakollisuutta tai ylimääräisyyttä ei voi jälkikäteen muuttaa tutkinnon kuluessa. Kokeen tason kokelas voi valita opiskelluista oppimääristä riippumatta, mutta yhden kokeen täytyy olla vaativimman tason koe (A-taso).

Ylioppilastutkinnon rakenne lukion vuonna 2020 aloittaneille:
Opiskelijat, jotka aloittavat YO-tutkintonsa suorittamisen kevään 2022 tutkintokerralla tai sen jälkeen, eli käytännössä lukionsa syksyllä 2020 aloittavat, suorittavat erilaisen tutkinnon. Tuolloin kokelaan on suoritettava vähintään viisi koetta, jotka koostuvat äidinkielen ja kirjallisuuden kokeesta sekä kokelaan valinnan mukaan vähintään kolmesta kokeesta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikan, ruotsin, vieraan kielen ja reaaliaineen koe. Kokelas päättää itse, minkä viidennen kokeen suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen.

Jatkossakin edelleen suosittelemme opiskelijoille myös kuudennen ja mahdollisesti myös seitsemännen kokeen suorittamista.

Ylioppilastutkinnon perusinfopaketti pdf-tiedostona

Ylioppilaskokelaan muistilista syksy 2020 – näin valmistaudut kokeeseen. Rehtorin abi-infon 25.8.2020 materiaali.